ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ដែក S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ដែក

 ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ដែក

ជាឈ្នាន់ដាក់របស់មានភាពងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ អាចដាក់ជាន់គ្នាបានជាជួរខ្ពស់អំឡុងពេលប្រើប្រាស់ ហើយក៏ទុកជាន់គ្នាបានពេលឈប់ប្រើការ ជួយសន្សំសំចៃកន្លែងទុករបស់របរ បន្ថែមភាពងាយស្រួលក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរនិងការទុករក្សាទំនិញ។

អាចកម្ម៉ង់ទំហំបានតាមតម្រូវការ មានអោយជ្រើសរើសទាំងបែបជ្រលក់ស័ង្កសី និងបែពបាញ់ពណ៌​។

 S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

S.S.M ឧស្សាហកម្ម ជាចំបងផ្ដោតទៅលើការចំណាយរបស់សហគ្រាសឯកជន ដោយការវិនិយោគទៅលើគម្រោងជាច្រើនដូចជា បន្ទះថាមពលពន្លឺព្រះអាទិត្យ ពីពន្លឺព្រះអាទិត្យ ។ ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនរបស់យើងខ្ញុំ បានឈានមុខគេក្នុងវិស័យឧស្សាហកម្ម គ្រឿងបន្លាសផ្សេងៗ ដែលមានដូចជា គ្រឿងធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ ល ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំបានផ្ដល់នូវសេវាកម្ម សំរាប់រាល់តម្រូវការរបស់អតិថិជន ។ ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រង និងវិស្វករសុទ្ធតែមានសមត្ថភាពខ្ពស់ដែលមានមុខជំនាញខាងផ្នែក វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ ។ រោងចក្ររបស់យើងខ្ញុំ មានម៉ាស៊ីនដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់សំរាប់ការផលិត ផលិតផលតាមស្ដង់ដា ។ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមទស្សនារោងចក្រយើងខ្ញុំ ឬក៏មើលរាល់គំរូផលិតផលរបស់យើងខ្ញុំ សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ssmindustry.com
CABLE-LADDER, Hanger-Fitting, STACKING-PALLE, Trimple-Caywise
ខ្សែជណ្ដើរ, ប្រអប់ព្យួរ,ធ្នើដាក់ឥវ៉ាន់ , Triple Caywise

S.S.M. INDUSTRY is primarily focused on expanding the private sector enterprise by investing in alternative energy projects such as solar panels from waste. Our company is currently the leading industrial accessories and spare parts manufacturer such as wire racks, solar cell structure series, and so on. We provide service as the needs of customers. We have excellent quality management and engineer team specializing in computer design. Our factory contains high performance machinery for manufacturing standard products. If you would like to visit the factory or view our product samples, you can visit our website: www.ssmindustry.com

 

CONTACT US 

S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.

Address
12/39 Moo. 10 Pao in Project, Soi 6, website Khlongkhoi, Pakkret, Nontaburi 11120 Thailand.
Phone
+662 150 6672, +668 1633 9720 +668 8003 6078
E-mail
awron_345@hotmail.com, sales_ssm@hotmail.com
Website
ssm.aecgateway.comwww.ssmindustry.comssmindustry.brandexdirectory.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “ធ្នើរសម្រាប់ដាក់ដែក S.S.M. INDUSTRY CO., LTD.”

Leave a Reply

Gravatar